strzałka - idź do góry strony

Dział Sztuki

Kierunek podstawowych działań programowych Działu Sztuki określa przyjęte od początku lat 60. XX w. założenie wyznaczające zakres tematyczny zbiorów. Priorytetem stał się wówczas profil kolekcjonerski ukierunkowany na dokumentowanie zagadnień związanych z pracą i rejestracją tematyki przemysłowej, natomiast zakres chronologiczny zbiorów artystycznych obejmuje od momentu ich formowania głównie wiek XX. Zgodnie z zakreśloną koncepcją programową, Muzeum przyjęło profil ogólnopolski będąc jednocześnie zobligowanym do sięgania po szeroko pojętą tematykę śląską, a w szczególności do obrazowania wielkoprzemysłowego, górniczo-hutniczego charakteru regionu. Jednym z wyznaczników identyfikujących te zbiory są także studia ikonograficzne przemysłu chorzowskiego. Kolekcja ma zróżnicowany charakter i obejmuje malarstwo, rysunek, grafikę oraz rzeźbę.

Istotne miejsce w zbiorach Działu Sztuki zajmują dokonania artystów, którzy dobitnie zaznaczyli swoją obecność w sztuce okresu dwudziestolecia międzywojennego oraz wczesnych lat po zakończeniu II wojny światowej. Ozdobę kolekcji stanowi zespół prac Rafała Malczewskiego wywodzących się z malarskiego cyklu objętego tytułem „Czarny Śląsk” (1934-1935). Na szczególne wyróżnienie zasługuje również twórczość Janusza M. Brzeskiego, Teresy Roszkowskiej czy uprawiającego w latach 30. XX w. grafikę artystyczną Władysława Zakrzewskiego, którego twórczość inspirowana była śląską tematyką regionalną. W polu zainteresowania Muzeum znaleźli się również artyści propagujący śląski regionalizm i akcentujący wartości rodzime (m.in. zespół dzieł graficznych Pawła Stellera). Należy wspomnieć o pracach członków „Grupy Krakowskiej” skupiającej twórców wiążących nowatorską postawę artystyczną ze szczególnym uwrażliwieniem na kwestie społeczne (Eugeniusz Waniek, Bolesław Stawiński, Maria Jarema).

W kompletowanej od lat 60. minionego wieku kolekcji, obok odwoływania się do artystów wywodzących się z okręgu katowickiego, znaleźli swoje miejsce twórcy pracujący w takich ośrodkach, jak Kraków (w tym Wojciech Weiss, Jerzy Nowosielski), Warszawa (m.in. Edward Dwurnik), Poznań czy Wrocław, chociaż poza perspektywą lokalną nie ma precyzyjnej orientacji środowiskowej zbiorów. Analiza topograficzna struktury kolekcji umożliwia wyodrębnienie w jej ramach sztuki malarzy i grafików wywodzących się ze środowiska katowickiego (głównie wykładowców oraz absolwentów katowickiego Wydziału Grafiki ASP w Krakowie – obecnie Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach), których twórczość stawała się istotnym punktem odniesienia przy kompletowaniu muzealnego zbioru. Wśród nich znaleźli się min. Maciej Bieniasz, Urszula Broll, Zygfryd Dudzik, Piotr Naliwajko, Roman Nowotarski, Rafał Pomorski, Aleksander Rak, Roman Starak, Stefan Suberlak i Jan Szmatloch.

W obrębie kolekcji odnotowujemy fotograficzny zapis dekonstrukcji materialnej rzeczywistości postindustrialnej (fotografie z serii „Czarno-Biały Śląsk”, 1999-2003 oraz „Postindustrial”, 2003-2006, autorstwa Wojciecha Wilczyka).
Zbiory sztuki nastawione są także na rejestrowanie życia artystycznego Chorzowa, począwszy od przełomu XIX i XX w.; zawiera eksponaty związane z historią miasta (m.in. obrazy i rysunki Fritza Augusta Bimlera, Ludwiga Petera Kowalskiego i Stanisława Ligonia). Swoją prezentację zyskała ponadto sztuka związana ze współczesnym lokalnym środowiskiem artystycznym.

W swoich zasobach Dział Sztuki posiada interesujące, nie tylko ze względu na wartości artystyczne, ale i dokumentacyjne, dwie kolekcje autorskie, które stanowią najliczniejszą reprezentację spośród dzieł innych artystów obecnych w zbiorze – Jana Wysockiego i Tadeusza Ślimakowskiego.

Marek Meschnik


Kontakt:

mgr Marek Meschnik - Kierownik Działu
tel.: 32 241 31 04, w. 105
e-mail: sztuka@muzeum.chorzow.pl


ponadto w dziale: Działy

korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: pollityka prywatności
akceptuję