strzałka - idź do góry strony

ZWIEDZANIE

Regulamin Zwiedzania Muzeum w Chorzowie
 

Dni i godziny otwarcia wystaw. Czas zwiedzania

 1. Zwiedzanie wystaw odbywa się w ustalonych godzinach:

  a) wtorek, czwartek i piątek w godz. 10.00 – 15.00,
  b) środa w godz. 10.00 – 17.00,
  c) sobota, niedziela i święto od 11.00 – 16.00.

 2. Muzeum jest nieczynne dla zwiedzających w poniedziałki i dni świąteczne: 1 i 6 stycznia; Niedzielę Wielkanocną; Święto Zesłania Ducha Św.; 1 i 3 Maja; Święto Bożego Ciała; 15 sierpnia; 1 i 11 listopada i 25 grudnia i w dni po świętach: Wtorek po Wielkanocy i 27 grudnia.
 3. Ostatnie wejście na wystawy następuje najpóźniej 15 min. przed ich zamknięciem.
 4. Muzeum zastrzega sobie prawo czasowego zamknięcia wystaw. 
 5. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania zamieszczone są w kasie i na stronie internetowej Muzeum. 

Bilety

 1. Dniem bezpłatnego wstępu na wystawy jest niedziela.
 2. Przed wejściem na wystawy należy zakupić bilet wstępu.
 3. Do zakupu biletu ulgowego uprawnieni są:

  a) uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, studenci, posiadacze Karty Euro<26, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne wraz z opiekunem
  b)  uczestnicy programów: Duża Rodzina, miejskiego programu 60+, na wszystkie imprezy muzealne, 

 4. Wstęp bezpłatny przysługuje: 

  a)  pracownikom muzeów polskich
  b)  opiekunowi grupy

 5. Zakup biletu ulgowego i wstęp bezpłatny następuje za okazaniem stosownych legitymacji lub dokumentów. 
 6. Usługi świadczone przez Muzeum mogą być płatne.
 7. Bilet zakupiony na imprezę organizowaną przez Muzeum nie upoważnia do zwiedzania wystaw.
 8. Wykupienie biletu wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu.  Zwiedzanie z przewodnikiem

 1. Grupy zorganizowane i zwiedzający indywidualnie mogą korzystać z usług przewodnika wyłącznie wyznaczonego przez Muzeum, za dodatkową opłatą zgodnie z cennikiem.
 2. Grupa zorganizowana nie może przekraczać 25 osób.


Zasady zwiedzania

 1. W budynku Muzeum i wokół budynku działa sieć monitoringu rejestrująca obraz
 2. Przed wejściem na wystawę zwiedzający zobowiązani są skorzystać z bezpłatnej szatni.

  a) duże plecaki, torby, parasole, odzież wierzchnią należy pozostawić w szatni, która jest bezpłatna
  b) Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie Muzeum,
  c) Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za środki lokomocji pozostawione na jego terenie.

 3. Zabronione jest wnoszenie na wystawę:

      a) wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne, materiałów wybuchowych, łatwopalnych, toksycznych;
      b) zwierząt;

 4. Zabrania się dotykania eksponatów na wystawach.
 5. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą zwiedzać wystawy tylko z rodzicami lub opiekunami.
 6. Na wystawach obowiązuje zakaz fotografowania z użyciem lamp błyskowych i statywów

  a) zezwala się na bezpłatne fotografowanie i filmowanie, wyłącznie do użytku osobistego, publiczne i komercyjne rozpowszechnianie wymaga zgody Muzeum.

 7. Na wystawach nie wolno spożywać żywności i napojów, palić tytoniu.
 8. Zabrania się wstępu na wystawy osobom nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu zbiorów, osób, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 9. Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia grupy zorganizowanej oraz osób indywidualnych nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin, w razie odmowy Muzeum ma prawo wezwać Policję  w celu podjęcia interwencji
 10. Podczas pobytu w Muzeum oraz zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Muzeum oraz służby ochrony Muzeum.

 

Godziny otwarcia:

 • Poniedziałek - nieczynne
 • Wtorek, Czwartek, Piątek - 10.00 - 15.00
 • Środa,  - 10.00 - 17.00
 • Sobota, Niedziela - 11.00 - 16.00
 • Poniedziałek Wielkanocny - 11.00 - 16.00
 • 26 grudnia - 11.00 - 16.00

Ostatni zwiedzający wchodzą na wystawy 15 minut przed zamknięciem wystaw


Ceny biletów:

 • normalny 3 zł
 • ulgowy 1,5 zł - zwiedzający wystawy uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz za okazaniem legitymacji: studenci, emeryci, renciści, posiadacze karty Euro<26, osoby niepełnosprawne z opiekunem
 • lekcja muzealna 1,5 zł / osoba plus zakup biletu wstępu
 • oprowadzanie 10 zł
 • koncert Muzyczne Poranki 5 zł
 • wstęp bezpłatny - zwiedzający wystawy w niedziele, pracownicy muzeów polskich za okazaniem legitymacji we wszystkie dni, opiekunowie grup;

W ramach programu Chorzów 60+ (za okazaniem karty) zapraszamy do zwiedzania ekspozycji muzealnych oraz udziału w biletowanych imprezach (koncerty, spotkania, prelekcje) w cenie 1,5 zł od osoby.

Muzeum w Chorzowie proponuje uczestnikom programu Chorzowska Karta Dużej Rodziny (za okazaniem karty) opłatę w wysokości 1,50 zł od osoby za wstęp na wystawy oraz wszystkie biletowane imprezy (koncerty, spotkania itp.)

 

  

 

korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: pollityka prywatności
akceptuję