strzałka - idź do góry strony

Edukacja

ZAPISY I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Dział Edukacyjno-Promocyjny tel.: 32 241 31 04 wewn. 105

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą edukacyjną Muzeum w Chorzowie:

„Godło czy logo?”

Podczas lekcji uczestnicy wysłuchają opowieści o tym jak przez wieki zmieniały się herby i polskie godło, i jakie wydarzenia historyczne miały na te zmiany wpływ. Wspólnie zastanowią się, czym są dziś herb i godło i co odróżnia je od popularnego logo.

„Nasi przodkowie”

Zajęcia dotyczące jednej z nauk pomocniczych historii – genealogii. Po krótkim wprowadzeniu w postaci prezentacji, każdy z uczestników stworzy drzewo genealogiczne swojej rodziny.

„Chorzów dawniej i dziś”

Uczestnicy na podstawie dawnych pocztówek zobaczą, jak zmieniało się miasto na przestrzeni lat oraz spróbują rozpoznać dawne ulice oraz budynki, a także poznają najważniejsze wydarzenia z dziejów Chorzowa.

„Moje miasto - moja dzielnica”

Zajęcia prezentujące historię konkretnej dzielnicy Chorzowa na tle dziejów miasta i regionu.Na podstawie dawnych pocztówek i prasy uczestnicy zajęć spróbują zrekonstruować życie codzienne w swojej dzielnicy i w wyobraźni przeniosą się w lata 20.i 30. XX wieku.

„Kupując gazetę na Wolności”/„Z czego śmiali się nasi dziadkowie?”

Zajęcia podczas których uczestnicy w oparciu o lekturę prasy codziennej poznają historię miasta i regionu, a także nauczą się wykorzystywać prasę jako źródło historyczne, pozwalające odkrywać tajemnice życia codziennego oraz obserwować zmiany kulturowe i społeczne.

„Święci i nie-Święci”

Zajęcia podczas których uczestnicy poznają żywoty śląskich świętych oraz biografie postaci ważnych dla rozwoju Górnego Śląska.

„Moja pierwsza wizyta w muzeum”

Interaktywna lekcja muzealna na której uczestnicy dowiedzą się co to jest muzeum, czym się zajmuje oraz jaką pełni funkcję.

ZAJĘCIA TWÓRCZE:

ZAJĘCIA SĄ POŁĄCZONE Z WARSZTATAMI Z UPCYKLINGU

„Sztuka wyobrażona”

Zajęcia pozwalające poczuć się twórcą i artystą, jednocześnie wprowadzające do zagadnień związanych z historią sztuki.

„Bestiariusz, czyli średniowieczne science fiction”

Zajęcia wprowadzające do nauki o średniowieczu, w sposób przystępny prezentujące zagadnienia związane z kulturą i życiem codziennym.

„Współcześni cyklopi”

Interdyscyplinarne zajęcia, wprowadzające do historii hutnictwa i przemysłu, także w odniesieniu do dziejów Chorzowa.

ZAJĘCIA NA STAŁEJ WYSTAWIE NUMIZMATYCZNEJ:

„Historia zaklęta w metalu”

Uczestnicy będą mogli zobaczyć dawne monety oraz dowiedzieć się, w jaki sposób odczytywać informacje w nich zawarte.

„Numizmatyka dla wszystkich”

Orzeł i reszka czy awers i rewers? Zajęcia poświęcone numizmatyce, jako nauce pomocniczej historii, podczas których uczestnicy zapoznają się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi pieniądza.

„Pieniądz - jego rola dawniej i dziś”

Karta kredytowa, pieniądz wirtualny czy skórka z wiewiórki? Uczestnicy poznają rolę pieniądza oraz to w jaki sposób zmieniało się wyobrażenie o nim na przestrzeni wieków.

Po zajęciach istnieje możliwość wybicia monety pamiątkowej za symboliczną złotówkę w naszej muzealnej mennicy.

Zajęcia połączone ze zwiedzaniem wystawy stałej „Z dziejów pieniądza. Polska – Śląsk".

PONADTO ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH CZASOWYCH M.IN.

„Historia w kostce czekolady”, „Historia w filiżance herbaty”, „Kocie historie, czyli o różnych obliczach zwierząt w kulturze”

Istnieje możliwość zorganizowania zajęć dostosowanych do potrzeb danej grupy wiekowej. Uczniom szkół ponadgimnazjalnych i dorosłym proponujemy również lekcje muzealne poświęcone dziejom pieniądza, prowadzone przez opiekuna kolekcji numizmatycznej: „Pieniądz na Śląsku w średniowieczu”, „Dzieje pieniądza w Polsce”, „Złota moneta na Śląsku” Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów lekcji muzealnych. Maksymalnie w zajęciach może uczestniczyć 25 osób.

korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: pollityka prywatności
akceptuję