strzałka - idź do góry strony

Tak widzimy historię Chorzowa - wystawa do wypożyczenia

Oferta wypożyczenia wystawy z Muzeum w Chorzowie

Na początku 2012 roku miało miejsce podsumowanie programu edukacyjnego „Moje miasto – moje miejsce?”, który zorganizowało Muzeum w Chorzowie w 2011 roku.

Głównym materialnym efektem programu jest mobilna wystawa banerowa zatytułowana "Tak widzimy historię Chorzowa", której kolejne etapy powstawania także można prześledzić na blogu towarzyszącym programowi.

Nad wystawą, zarówno jej treścią, jak i wyglądem pracowali uczniowie pięciu klas z  chorzowskich szkół podstawowych, autorki programu oraz artysta plastyk. Uczniowie byli odpowiedzialni za dobór sposobu przedstawienia najważniejszych wydarzeń, miejsc i postaci tak by duża ilość informacji układała się w przejrzystą i czytelną całość, która będzie zachęcać do zainteresowania się nią. Prowadzące program pracownice muzeum - Magdalena Sontag i Izabela Malmor - odpowiedzialne były za dobór treści i materiału ikonograficznego wykorzystanego w wystawie. Natomiast artysta plastyk Martyna Paluchiewicz zestawiając sugestie merytoryczne i estetyczne wszystkich współautorów opracowała wystawę graficznie. 

Tak powstało siedem banerów, które mogą stać się przyczynkiem do zainteresowania wyjątkową historią dzisiejszego Chorzowa, lub też sprzyjać utrwaleniu zdobytych już wiadomości na temat naszego miasta.

Banery – każdy o wymiarach 200 x 100 cm – rozpięte są na systemach typu roll-up, dzięki czemu wystawa jest łatwa w transporcie i późniejszym ustawianiu.

Serdecznie zapraszamy do bezpłatnego wypożyczenia wystawy „Tak widzimy historię Chorzowa”. Jeśli są Państwo zainteresowani prosimy o kontakt z Działem Edukacyjno – Promocyjnym Muzeum w Chorzowie (nr tel.: 32/ 241 31 04 wewn. 105).

 
WARUNKI WYPOŻYCZENIA WYSTAWY BANEROWEJ "TAK WIDZIMY HISTORIĘ CHORZOWA" Z MUZEUM W CHORZOWIE.
  • Wystawa składa się z 7 plansz zamontowanych na systemach wystawienniczych typu roll-up

a)      każdy roll-up posiada swoją opisaną torbę

b)      po rozłożeniu roll-up ma wymiary 200 cm wysokości, 100 cm szerokości

  •  Opis wystawy oraz fotografie poglądowe poszczególnych banerów oraz całości prezentowane są na następujących stronach internetowych: www.muzeum.chorzow.pl oraz muzeum-chorzow-edu.blogspot.com. Wszystkich informacji dot. wystawy udziela Dział Edukacyjno – Promocyjny Muzeum  w Chorzowie (nr tel.: 32/ 241 31 04 wewn. 105).

  • Termin wypożyczenia wystawy ustalany jest z Działem Edukacyjno-Promocyjnym Muzeum w Chorzowie

a)      proponowany czas wypożyczenia – 2 tygodnie

  •  Wystawa odbierana jest przez przedstawiciela upoważnionego przez Dyrektora wypożyczającej szkoły / instytucji uprawnionego do podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego z siedziby Muzeum

a)      pracownik Działu Edukacyjno – Promocyjnego Muzeum instruuje odbierającego wystawę o sposobie jej montażu

b)      pracownik Działu Edukacyjno – Promocyjnego przygotowuje protokół zdawczo – odbiorczy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach

c)      wypożyczający organizuje transport wystawy we własnym zakresie

  • Zwrot wystawy następuje w terminie wcześniej uzgodnionym z Działem Edukacyjno-Promocyjnym

a)      wystawa dostarczana jest przez przedstawiciela szkoły/instytucji wypożyczającej uprawnionego do podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego do siedziby Muzeum

b)      termin zwrotu wystawy należy wcześniej ustalić z Działem Edukacyjno-Promocyjnym

  • Wypożyczający zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej sposobu prezentowania wystawy i dostarczenia jej na płycie CD lud drogą e-mailową (na adres: promocja@muzeum.chorzow.pl lub sontag@muzeum.chorzow.pl).  Fotografie będą służyć celom dokumentacyjnym lub promocyjnym wystawy. Muzeum zobowiązuje się do podpisywania ewentualnie wykorzystanej fotografii w następujący sposób  „Fot. archiwum Szkoły Podstawowej nr…”

Wypożyczenie wystawy jest bezpłatne.

korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: pollityka prywatności
akceptuję