strzałka - idź do góry strony

Sztandary

Kolekcja sztandarów w Muzeum w Chorzowie jest jedną z największych na Górnym Śląsku. Początki tej kolekcji  sięgają  lat trzydziestych XX wieku, kiedy Muzeum funkcjonowało pod nazwą Muzeum Ziemi Bytomskiej.  Z 1939 roku pochodzi pierwsza informacja o pozyskaniu sztandaru do zbiorów muzealnych. Był to sztandar Kółka Towarzyskiego w Królewskiej Hucie, który nie przetrwał okresu II wojny światowej.

Obecnie w zbiorach Muzeum w Chorzowie znajduje się 136 sztandarów, 10 fragmentów sztandarów, 15 proporców, 21 wstęg sztandarowych i 30 szarf dla sztandarowych.  75 sztandarów powstało przed  1945 rokiem, pozostałe pochodzą z drugiej połowy XX wieku. Ponad połowa kolekcji to sztandary organizacji, stowarzyszeń, zakładów pracy i  szkół działających w Chorzowie. Najstarszy zabytek  to sztandar niemieckiej organizacji działającej w Królewskiej Hucie ufundowany w 1877 roku. Najstarszy sztandar polskiej organizacji z Królewskiej Huty, Towarzystwa Śpiewu Lutnia, został ufundowany w 1910 roku. Najliczniej reprezentowane są sztandary organizacji kombatanckich oraz zakładów pracy i związków zawodowych. Najmniej liczną grupę stanowią sztandary stowarzyszeń kościelnych. Poza sztandarami chorzowskimi w kolekcji znajdują się zabytki z różnych miejscowości z terenu Śląska.

 

Renata Skoczek

ponadto w dziale: Kolekcje

korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: pollityka prywatności
akceptuję