strzałka - idź do góry strony

Grupa St-53

W 1953 r. zawiązała się w Katowicach grupa artystyczna „St-53”. Miała ona na celu wspólne studia malarskie. Podstawą programową „St-53” stał się zbiór wykładów o sztuce Teoria widzenia zmarłego właśnie Władysława Strzemińskiego (czołowej postaci awangardy w okresie dwudziestolecia międzywojennego, inicjatora powstania Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej w Łodzi). Niejako automatycznie stawiało to członków grupy w opozycji do oficjalnego, a zarazem jedynego aprobowanego przez władze nurtu – realizmu socjalistycznego.

Jak zapisał Julian Przyboś: Byli oni bowiem najpierwszymi w Polsce wychowankami szkół malarskich uczących socrealizmu, którzy się przeciw tej nauce zbuntowali. Nie „Arsenałowcom” warszawskim, nie warszawskiej „Grupie staromiejskiej” przysługuje tytuł pierwszeństwa w walce z brzydotą i zacofaniem socrealistycznego naturalizmu, ale im, katowiczanom” (J. Przyboś, Warszawska wystawa Grupy St-53, „Przemiany”, 3 II 1957).

Akces do „St-53” zgłosili: Irena Bąk, Zdzisław Biliński, Urszula Broll, Krystyna Broll, Stefan Gaida, Klaudiusz Jędrusik, Hilary Krzysztofiak, Mara Obremba, Zdzisław Stanek, Konrad Swinarski, Tadeusz Ślimakowski. Nazwa nawiązywała do roku założenia grupy oraz, dając możliwość wieloznacznych interpretacji, do słów: STRZEMIŃSKI, STUDYJNOŚĆ, STALINOGRÓD. Wychodząc od teorii Strzemińskiego dotyczących ewolucji malarskiego widzenia, młodzi plastycy prowadzili intensywne studia warsztatowe nad różnymi stylami i kierunkami, od najprostszych środków wyrazu po kubizm i obrazy bezprzedmiotowe. Od 1956 r. drogi twórców skupionych w grupie zaczęły się rozchodzić ku indywidualnym poszukiwaniom.

W zbiorach Muzeum w Chorzowie znajdują się prace trojga członków grupy „St-53”:

Urszuli Broll(ur.1930),

Zdzisława Stanka (1925-1996),

Tadeusza Ślimakowskiego(1915-1988).

Maria Łysik

ponadto w dziale: Kolekcje

korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: pollityka prywatności
akceptuję