strzałka - idź do góry strony

Chorzów Tom 2: Od wioski do założenia miasta

Chorzów: Od wioski do założenia miasta. red. J. Drabina, T.2, Chorzów 2018, ss. 380. Cena: 40 zł

Drugi tom monografii ukazał się w roku 150-lecia otrzymania otrzymania przez Królewską Hutę praw miejskich. 

Powstał pod kierunkiem prof. Jana Drabiny. Książkę współtworzyli poza wymienionym redaktorem naukowym: dr Jacek Pierzak, prof. Jerzy Rajman, dr Zdzisław Jedynak i mgr Przemysław Nadolski. Autorzy omawiają dzieje Chorzowa od czasów najdawniejszych do otrzymania przez Królewską Hutę praw miejskich w 1868 roku.

Spis treści:

Wprowadzenie – Jan Drabina 21

Wykaz skrótów 23

Badania archeologiczne w Chorzowie i rozleglejszej okolicy –Jacek Pierzak 26

Badania archeologiczne w dużej aglomeracji miejskiej 26


Warunki fizjograficzne Chorzowa i najbliższej okolicy 29


Wyniki badań archeologicznych prowadzonych na terenie Chorzowa i na terenach sąsiednich 32


Pradzieje i wczesne średniowiecze Chorzowa na tle terenów sąsiednich 47


Starsza epoka kamienia – paleolit 47


Środkowa epoka kamienia – mezolit 48


Młodsza epoka kamienia – neolit 49


Epoka brązu 50


Epoka żelaza 52


Epoka żelaza – okres halsztacki 52


Epoka żelaza – okres lateński 58


Epoka żelaza – okres rzymski 58


Epoka żelaza – okres wędrówek ludów 59


Epoka żelaza – okres wczesnego średniowiecza 59


Chorzów i parafia chorzowska w średniowieczu –
Jerzy Rajman 65


Początki średniowiecznego osadnictwa na terenie Chorzowa 72


Analiza najstarszych dokumentów dotyczących Chorzowa i Białobrzezia. Nadanie Chorzowa klasztorowi bożogrobców w Miechowie 75


Kwestia zniszczenia Chorzowa w XIII w. przez Mongołów 88


Kontrowersje wokół początków i lokalizacji szpitala 89


Parafia 99


Lokacja Chorzowa na prawie niemieckim. Kwestia dokumentu z datą 1362 r. 105


Kategorie ludności wiejskiej 114


Opłaty na rzecz zamku bytomskiego. Pańszczyzna i folwark klasztorny 116

 

Gospodarka i źródła utrzymania ludności 118


Elementy dawnego krajobrazu 126


Chorzów w czasach habsburskich do połowy XVIII w. 130


Parafia –
Jan Drabina 134


Granice parafii 135


Dwa kościoły 138


Z życia religijnego parafian 144


Hospicjum i dwa cmentarze 148


Wioski Chorzów i Dąb –
Zdzisław Jedynak 152


Topografia 154


Mieszkańcy 158


Sądy wiejskie 164


Proboszczowie i ich kontakty z poddanymi –
Jan Drabina 169


Ks. Piotr Kunowski 170


Ks. Lenart 172


Ks. Walentyn Sandecz 172


Ks. Błażej Bronowski 173


Ks. Marcin Siemieński 178


Ks. Jan Bratkowski 179


Ks. Jan Saczalski 181


Ks. Stanisław Łasicki 182


Ks. Wojciech Kowalski 186


Ks. Karol Czapliński 188


Ks. Józef Wojciech Czapliński 190


Ks. Stanisław Stępkowski 191


Ks. Kajetan Skowroński 194


Ks. Franciszek Ksawery Kluba 195


Ks. Mateusz Kacper Bujdecki 195


Chorzów pod panowaniem pruskim do 1868 r. –
Przemysław Nadolski 197


Stosunki polityczne 200


Stosunki ludnościowe i życie społeczne 205


Gospodarka 210


Przed rewolucją przemysłową 210


Górnictwo węgla kamiennego 215


Państwowa kopalnia węgla 217


Huta żelaza 230


Hutnictwo cynku 241


Układ przestrzenny i osadnictwo 246


Chorzów 246


Königshütte (Królewska Huta) 248


Schwientochlowitzer Bergfreiheit (Świętochłowicka Ligota Górnicza) 251


Colonie Charlotte, Charlottenhof (Szarlociniec) 253


Pniaki (Pnioki) świętochłowickie i średniołagiewnickie 256


Ober-Lagiewniker Bergfreiheit (Górnołagiewnicka Ligota Górnicza) 258


Ober-Lagiewniker Colonie (Kolonia Górnołagiewnicka) 260


Colonie Süd Lagiewnik (Kolonia Południowe Łagiewniki) 260


Mittel-Lagiewniker Kolonie (Kolonia Średniołagiewnicka) 261


Wandelberg (Góra Wandla) 262


Mittel-Lagiewniker Pniaki (Średniołagiewnickie Pniaki) 262


Erdmannswille 263


Klimsawiese (Klimzowiec) 265


Wenzlowitz (Węzłowiec) 267


Nomiarki 267


Neu Heiduk (Nowe Hajduki) 268


Kalina 268


Stosunki wyznaniowe 269


Parafia katolicka w Chorzowie (Starym) 270


Parafia katolicka w Królewskiej Hucie 274


Parafia ewangelicka 277


Gmina żydowska 285


Cmentarze 286


Szkolnictwo 287


Stosunki własnościowe i uwłaszczenie chłopów 292


Chorzów (Stary) 292


Hajduki 296


Maciejkowice 299


Infrastruktura 301


Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 301


Drogi 303


Kolej żelazna 304


Kartografia 312


Literatura i materiały źródłowe 316


Streszczenie 337


Spis rycin 349


Spis fotografii 357


Indeks osobowy 365

 

 

korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: pollityka prywatności
akceptuję